Рисковете за здравето от замърсяването на въздуха: Какво трябва да знаете?

Facebook
Telegram
Twitter
WhatsApp
Рисковете за Здравето от Замърсения Въздух - Здравитал

Добре дошли!

Екипът на Здравитал Ви пожелава приятно четене. Разглеждайте ежедневно нови здравни публикации.

Качеството на въздуха е основен фактор, определящ състоянието на околната среда и здравето на хората, живеещи в нея. Замърсяването на въздуха е основен фактор за влошаването на качеството на въздуха, което води до редица здравословни проблеми. Източниците на замърсяване са много, част от които са емисии от превозни средства, промишлени дейности и изгаряне на изкопаеми горива. За да се намали замърсяването на въздуха е необходимо да се предприемат редица мерки, от които намаляване на емисиите, подобряване на мониторинга на качеството на въздуха и повишаване на обществената осведоменост за рисковете, свързани със замърсяването на въздуха.

riskovete-za-zdraveto-ot-zamarsyavaneto-na-vazduha-kakvo-tryabva-da-znaete-zdravital

Изследвания показват, че ако въздухът на открито съдържа твърде много замърсители, особено токсични вещества, продължителното излагане на него може да причини редица заболявания и това да нанесе сериозни щети върху организма Ви по няколко начина. Много здравословни проблеми като астма, алергии и някои видове рак могат да се появят вследствие на замърсяването.

В тежки случаи излагането на замърсен въздух може да бъде смъртоносно и да съкрати живота Ви с месеци до години. Според Световната здравна организация мръсният въздух на открито убива до 3 милиона души всяка година.

В статията от Здравитал ще разгледаме подробно как този глобален проблем влияе лошо на качеството на външния въздух, за какво трябва да внимавате и как да защитите себе си и близките си.

Видове болести, които засяга замърсяването на въздуха

Рисковете за здравето от замърсяването на въздуха: Какво трябва да знаете?

Качеството на въздуха, който дишаме, оказва пряко влияние върху нашето здраве. Лошото качество на въздуха може да доведе до редица здравословни проблеми, включително:

 • Aстма;
 • Бронхит;
 • Сърдечен удар;
 • Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
 • Алергии;
 • Недостиг на въздух;
 • Болка в гърдите;
 • Хрипове;
 • Кашлица;
 • Преждевременна смърт.

Други фактори като прах, полени и мухъл също могат да допринесат за лошото качество на въздуха. Когато тези замърсители навлязат в тялото ни, те могат да причинят възпаление, което може да доведе до редица здравословни проблеми, както и да повлияе негативно на развитието на белите дробове на децата.

Как влияе замърсяването на въздуха?

Замърсяването на въздуха е основен екологичен проблем и има пряко въздействие върху нашето здраве. Ако Вие или Вашите близки живеете или работите в райони с високи нива на замърсяване на въздуха и вдишвате твърде много от него, може да забележите признаци и симптоми като:

 • Хрема;
 • Парещи очи;
 • Затруднено дишане;
 • Дразнене в гърлото и белите дробове;
 • Прекомерно отделяне на храчки;
 • Влошени сърдечни или белодробни състояния.

Смогът от замърсяване на въздуха, горските пожари или дима от фабричен комин също могат да намалят обхвата Ви на видимост, както и да създадат мъглива среда. Това може да затрудни шофирането или придвижването и да увеличи риска от злополуки на пътя.

Кой е изложен на риск при замърсяване на въздуха?

Замърсяването на въздуха засяга хора от всички възрасти, пол и произход. Постоянното излагане на замърсен въздух допринася за здравословните проблеми. Хора, които имат по-висок риск от лоши последици за здравето от лошо качество на въздуха са

 • Хора със сърдечни или белодробни заболявания. Хората със заболявания като сърдечна недостатъчност, стенокардия, исхемична болест на сърцето, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем или астма са по-склонни да имат лоши реакции към лошото качество на външния въздух;
 • Възрастни хора. Те са по-склонни да имат сърдечни или белодробни заболявания, отколкото по-младите хора;
 • Деца и юноши. Техните бели дробове и дихателна система все още се развиват. Те също са склонни да дишат повече въздух на килограм телесно тегло от възрастните и са по-активни на открито в сравнение с възрастните. Това увеличава вероятността да бъдат засегнати от лошо качество на въздуха;
 • Хора с диабет. Това може да повлияе на сърцето и здравето. Излагането на лош въздух може да влоши състоянието Ви;
 • Бременни хора. Вдишването на лош въздух с токсични вещества може да изложи на риск Вас и Вашето развиващо се бебе в утробата;
 • Хора, който са по сколни да живеят по-близо до източници на замърсяване на въздуха като фабрики, градски центрове или магистрали. Това ги излага на по-висок риск от дългосрочно излагане на мръсен въздух в сравнение с тези, които живеят там, където въздухът е по-чист;
 • Хора, които са активни на открито. Ако обичате да спортувате или да останете активни на открито в райони с лошо качество на въздуха, по-вероятно е да вдишвате токсични вещества, които засягат здравето Ви.

Често срещани замърсители на външния въздух

Рисковете за здравето от замърсяването на въздуха: Какво трябва да знаете? 3

Има над 200 създадени от човека токсични вещества, които се отделят във въздуха около Вас всеки ден. Често срещаните замърсители на външния въздух включват: озон, прахови частици, азотен диоксид, серен диоксид и въглероден оксид.

 • Озон – наричан още смог, е вторичен замърсител, образуван, когато азотните оксиди и летливите органични съединения реагират в присъствието на слънчева светлина. Озонът е невидим и може да има опасни последици за Вашето здраве, ако го вдишвате.
 • Прахови частици – смес от много малки твърди и течни частици, които се намират във въздуха, който дишаме. Състоят се от различни компоненти като прах, дим и сажди. Обикновено те са толкова малки, че не може да ги забележите с просто око. Опасно е, ако ги вдишвате дълго време.
 • Азотен диоксид – газ, който е резултат от изгаряне на горива. Той се отделя от моторни превозни средства и промишлени процеси, и е предшественик на образуването на озон. Ако живеете на оживена улица или край магистрала, то тогава вероятността да вдишвате азотен диоксид е голяма.
 • Серен диоксид – е замърсител, отделян от изгарянето на изкопаеми горива, и може да причини респираторни проблеми. Ако живеете до фабрика за изгаряне на въглища или крайморско пристанище, по-често вдишвате серен диоксид от въздуха.
 • Въглероден окис – е безцветен газ без мирис, отделян от моторни превозни средства и други източници на горене, и може да причини здравословни проблеми при високи концентрации

Излагането на тези замърсители може да има редица последици за здравето, включително респираторни и сърдечно-съдови заболявания и дори може да доведе до преждевременна смърт. Поради това е важно да се намалят емисиите на тези замърсители, за да се защити човешкото здраве и околната среда.

Отрови, които ежедневно поглъщаме – Академия Здравитал>>

Какво причинява замърсяването на въздуха?

Рисковете за здравето от замърсяването на въздуха: Какво трябва да знаете? 4

Лошото качество на въздух произтича от много източници, от които:

 • Електрическите предприятия, които изгарят въглища, природен газ, нефт и биомаса, произвеждат замърсители на въздуха, които влияят на здравето на белите Ви дробове;
 • Транспорт – превозни средства като автомобили, мотоциклети, автобуси и влакове, използвани за придвижване на хора, стоки и гориво от едно място на друго. Те могат да направят въздуха около Вас мръсен и да го напълнят с токсични вещества;
 • Източници вкъщи – изгарянето на горива, като въглища или дърва за затопляне на дома Ви или косене на моравата може да доведе до емисии, които могат да повлияят на качеството на въздуха във Вашия квартал и извън него.
 • Търговски и индустриални предприятия – изгарянето на горива за отопление, охлаждане и захранване на предприятията може да доведе до изпускане на вредни вещества във въздуха;
 • Извънредни ситуации и природни бедствия – горски пожари, наводнения, урагани и други природни явления могат да доведат до нездравословно качество на въздуха. Фините замърсени частици могат да попаднат в белите Ви дробове и да ги раздразнят;
 • Изменението на климата – нарастващите нива на токсични вещества във външния въздух доведоха до изменение на климата, което засяга здравето на всички на планетата. Освен това увеличава вероятността от природни бедствия;
 • Киселинен дъжд – твърде много токсични вещества във въздуха също могат да доведат до „киселинен дъжд“. Това се случва, когато дъждът съдържа частици от сярна и азотна киселина. Може също така да засегне кожата Ви, ако влезете в контакт с него. Киселинните дъждове замърсяват питейната вода, унищожават реколтата и влошават качеството на храните. Това има вредно въздействие върху Вашето здраве. Тези частици могат да паднат под формата на дъжд, сняг, мъгла, градушка или киселинен прах.

Съвети за защита при лошо замърсяване на въздуха

замърсяване на въздуха

За да се предпазят хората от лошото качество на въздуха e от съществено значение прилагането на цялостен набор от подбрани методи. Тези методи трябва да включват както краткосрочни, така и дългосрочни решения. Лошото качество на въздуха засяга всички нас, семействата ни и общността като цяло. Особено лошо е, ако Вие или някой от Вашите близки имат проблеми със сърцето, белите дробове или алергии. Ето няколко съвета как да се предпазите от лошото качество на външния въздух:

Проверявайте прогнозата за времето и качеството на въздуха

Обърнете внимание на местните прогнози за времето и качеството при замърсяване на въздуха. Агенцията за опазване на околната среда и някои метеорологични приложения на телефона могат да Ви изпращат ежедневни сигнали за качеството на въздуха. Не забравяйте да ги проверите, преди да напуснете дома си.

Това, което публикуват дадените приложения, обикновено са цветно кодирани предупреждения, за да бъдете уведомени дали въздухът около Вас е нездравословен. В зависимост от цветовете, които са използвани – зеленото например означава чист, годен за дишане въздух, докато червеното и кестенявото се използват, за да Ви предупредят за опасни замърсители.

Останете на закрито

Останете на закрито и затворете вратите и прозорците. Ако има предупреждение за смог, природно бедствие като горски пожари наблизо или ако живеете близо до фабрика или магистрали, ограничете максимално замърсения въздуха да навлиза в дома Ви.

Избягвайте тренировки навън

Избягвайте да тренирате на открито в райони с високо замърсяване. Избягвайте да бягате или да ходите в зони с голям трафик. Превозни средства като автобуси и автомобили могат да отделят токсични вещества и да направят качеството на въздуха нездравословно. Освен това се стремете да водите детето Ви играе на открито в райони и обособени за това места като паркове, когато качеството на въздуха е лошо.

Използвайте екологични помощни средства

Като използвате по-малко енергия или екологични източници като слънчева енергия или електричество, можете да намалите броя на токсичните вещества, отделяни във и около Вашия дом. Това ще Ви помогне да поддържате въздуха около Вашето жилищно пространство по-чист и по-здравословен за Вашите близки.

Внимавайте какво горите

Не изгаряйте дърва или боклук или когато го правите се старайте да сте надалеч, защото от тях се отделят сажди. Вдишването им може да бъде опасно за здравето на белите Ви дробове.

Избягвайте дима от цигари

Когато излизате навън на разходка или решите да седнете на ресторант се стремете да е на места, в които не се пуши. Димът от цигари, вейпове или лули за наргиле, може да замърси въздуха около Вас с токсични вещества, а това влияе неблагоприятно върху Вашето здраве.

Тютюнопушенето – Троянският кон в тялото ни!>>

Заключение

Грижата за здравето на организма ни е изключително важно, за да избегнем проблеми и усложнения в тялото. За съжаление замърсения въздух в днешно време, особено в големите градове е масов проблем, който се влошава все повече и повече. Въпреки това има определени съвети, които ще Ви помогнат да намалите вредното му влияние като избягването на цигарения дим и главни пътища с голям трафик на коли, използване на екологични алтернативи или оставане на закрито. Това са начални стъпки, които е важно да направим, за да се по грижим за здравето на нас и близките хора около нас. Споделете това съдържание с останалите, за да може повече хора да научат за начините, които могат да приложат при замърсен въздух.

Билков продукт, който може да помогне с борбата срещу замърсения въздух. с прочистващо действие на белите дробове. е Мурсалския чай. Повече за продукта може да научите ТУК.

Надежда Димитрова

Надежда Димитрова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Гарантирана сигурност чрез reCAPTCHA и Google.Политиката за поверителност и Условията за ползване се прилагат.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Харесваш статиите ни? Абонирай се!

Абонирайки се ще получавате известия за нашите последни публикации!

Безплатни доставки

На всички поръчки над 100.00 лева

Връщане спрямо ЗЗП

При проблем ще върнем пратката Ви

Високо качество

Предлагаме само качествени продукти

100% Сигурност на данните

Грижим се за Вашите лични данни